Наша прича

950
активних студената
51
наставник
11
студијских програма
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

ИСТОРИЈАТ ОДСЕКА

ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА – ПРИШТИНА
Виша педагошка школа основана је 1958. године у Приштини, као прва високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине факултета Универзитета у Приштини.

ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА – КОСОВО ПОЉЕ
Након 40 година наставнички кадар Више педагошке школе у Приштини, пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и друштвени развој, донео је одлуку о промени у Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу. Школа је септембра 1999. године привремено пресељена у Блаце, а крајем 2003. године ту добија и своје трајно седиште.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЛАЦЕ
Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској декларацији и у складу са Законом о високом образовању, Виша пословна школа добија акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних студија.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ
У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 2019. године основала Академију струковних студија Јужна Србија, објединивши пет високошколских установа из области струковног образовања. На тај начин се доприноси делотворнијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада. Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.

О НАМА

Одсек за пословне студије Блаце је државна школа са традицијом у образовању кадрова економске и информатичке струке дугом преко 65 годинa. Студијски програми Одсека су акредитовани од стране надлежних органа Републике Србије у складу са Законом о високом образовању. Седиште Одсека је у Блацу, у улици Краља Петра I бр. 1, а своју делатност остварује и у високошколским јединицама ван седишта у Јагодини и Димитровграду.


ГАЛЕРИЈА


 

ПРОМОТИВНИ СПОТ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

извор: Blace info press