Студенски дом „др Миленко Лековић“

Студент чије је стално место пребивалишта изван Блаца има право на смештај у Студентском дому „др Миленко Лековић“ под одређеним условима. Да би остварио та права, студент треба да приложи следећа документа:

  • пријаву за пријем у установу
  • уверење о приходима по члану домаћинства
  • потврду о положеним испитима из претходне године (за студенте прве године потврду о упису године).

Студенти прве године прилажу фотокопију сведочанства завршног разреда. О усељењу у Студентски дом брине Комисија за студентски стандард коју такође чине и студенти.

Капацитет Студентског дома „др Миленко Лековић“ је 105 места. Дом је категорисан у трећу категорију смештаја. Собе су дво-креветне, трокреветне и четворо-креветне. У склопу студентског дома налази се ТВ сала и Wi-Fi коју могу користити станари студенског дома.

Ценовник Студенског дома „др Миленко Лековић“ можете погледати ОВДЕ

Контакт телефон: 027/371-309

Студентски дом „др Миленко Лековић“
 

Студенски ресторан

Студенти могу за исхрану користити студентски ресторан без обзира да ли су из буџета или самофинансирајући.

Студенски ресторан 

Јеловник за период од 17. маja до 31. августа 2021. године, можете преузети ОВДЕ

Ценовник студенског ресторана можете погледати ОВДЕ