Стручна пракса на Одсеку за пословне студије Блаце Академије струковних студија Јужна Србија представља саставни део студијских програма и обавезна је за све студенте основних, специјалистичких и мастер струковних студија.  Основни разлог и сврха извођења стручне праксе је да осигура студентима прилику да унапред упознају и стекну одређено радно искуство. Овај процес омогућава постепени развој и примену знања и вештина у одређеним областима. Читав процес се заснива на сарадњи студената, ментора стручне праксе и усмерен је на примену стечених знања у реалном пословном окружењу.

Основни циљеви обављања стручне праксе су:

  • Обезбедити студентима прилику да у току обављања стручне праксе обсервирају примену различитих знања у функционисању организације или установе на свим њеним нивоима;
  • Помоћи студентима у процесу изградње и јачања самопоуздања (нпр. доношење пословних одлука и искоришћавање тржишних прилика) кроз употребу стечених знања и вештина;
  • Разумевање окружења организације и различитих радних амбијената кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове;
  • Пружити студентима прилику за истраживање и стицање аутентичног радног искуства, што је од изузетне важности за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током читавог живота.

 

У школској  2020/2021. години реализација стучне праксе планира се у периоду од три радне недеље, почев од 24.05. до 11.06.2020. године. Током реализације стручне праксе студенти су у обавези да воде дневник стручне праксе.

Студенти који су у радном односу могу поднети захтев за признавање стручне праксе. Захтев можете преузети ОВДЕ. Студенти уз захтев подносе следећу документацију:

  • уговор о радном ангажовању;
  • потврду о радном ангажовању на одређеним пословима

 

Захтев за признавање стручне праксе предаје се студентској служби Одсека за пословне студије Блаце.

Документација за стручну праксу:

  • Дневник стручне праксе
  • Потврда о обављеној стручној пракси
  • Евалуација стручне праксе од стране студента и ментора из предузећа/установе.

 

Пре одласка на стручну праксу студент преузима ову документацију и образац потврде о обављеној стручној пракси и евалуацију стручне праксе од стране ментора из предузећа доставља одговорном лицу у предузећу/установи.

ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЕВАЛУАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНТА – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ