Академија струковних студија Јужна Србија основана је Одлуком Владе Републике Србије 30.05.2019. године, и то статусном променом спајања високошколских установа:

 

 • Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу,
 • Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу,
 • Високе школе за васпитаче струковних студија Гњилане са привременим седиштем у Бујановцу,
 • Високе технолошко уметничке струковне школе у Лесковцу и
 • Високе пословне школе струковних студија у Блацу, са високошколским јединицама у Димитровграду и Јагодини.

Академијa послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања. Академијa има својство правног лица, као самостална високошколска установа, у складу са Законом и Статутом. Академијa је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије из следећих oбразовно-научних поља и то:

 • Друштвено-хуманистичке науке,
 • Техничко-технолошке науке,
 • Медицинске науке и
 • Уметност.

Академија у свом саставу има пет Одсека без својства правног лица и то:

 • Oдсек за пословне студије, са седиштем у Лесковцу у ул. Владе Јовановића бр.8,
 • Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије, са седиштем у Прокупљу, ул. Ђирила и Методија бр. 1,
 • Одсек студија за васпитаче, из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу, ул. Карађорђев трг бб,
 • Одсек за технолошко уметничке студије, са седиштем у Лесковцу у ул. Вилема Пушмана бр. 17. и
 • Одсек за пословне студије, са седиштем у Блацу у ул. Краља Петра I бр.1.

РУКОВОДСТВО АКАДЕМИЈЕ

 • др Звонко Златановић, в.д. председника Академије
 • др Предраг Стаменковић, помоћник председника Академије за наставу и акредитацију
 • др Ивана Нешић, помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом

Детаљније информацији о Академији можете наћи на сајту www.akademijajs.edu.rs