Одбране завршних радова заказане за уторак, 13. јул 2021. године.

Тема: Извршење шпедитерског посла увоза и специјални послови

Комисија за одбрану завршног рада:      др Бојан Коцић, председник

                                                                             др Марија Марчетић, ментор

                                                                             др Љубиша Милачић, члан

Тема: Субјекти девизног пословања

Комисија за одбрану завршног рада:   др Бојан Коцић, председник

                                                                            др Марија Марчетић, ментор

                                                                            др Љубиша Милачић, члан

Тема: Уговор о унутрашњој и међународној шпедицији

Комисија за одбарну завршног рада:   др Бојан Коцић, председник

                                                                            др Марија Марчетић, ментор

                                                                            др Љубиша Милачић, члан

Тема: Инструменти платног промета

Комисија за одбрану завршног рада:   др Бојан Коцић, председник

                                                                         др Марија Марчетић, ментор

                                                                         др Љубиша Милачић, члан

Тема: Царинске исправе

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марија Марчетић, председник

                                                                         др Бојан Коцић, ментор

                                                                         др Љубиша Милачић, члан

Тема: Царински поступак и царинске исправе у Републици Србији

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марија Марчетић, председник

                                                                          др Бојан Коцић, ментор

                                                                          др Љубиша Милачић, члан

Тема: Ата карнет и транспортне исправе

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марија Марчетић, председник

                                                                         др Бојан Коцић, ментор

                                                                         др Љубиша Милачић, члан

Тема: Царински поступак са утицајем на ваздушни, речни и железнички транспорт

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марија Марчетић, председник

                                                                         др Бојан Коцић, ментор

                                                                         др Љубиша Милачић, члан

Тема: Међународне организације и институције

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марија Марчетић, председник

                                                                          др Марина Јововић, ментор

                                                                          др Бојан Коцић, члан

Тема: Фактори ефикасног корпоративног управљања

Комисија за одбрану завршног рада:   др Љубиша Милачић, председник

                                                                         др Драгана Ђурић, ментор

                                                                         др Марија Марчетић, члан

Тема: Девизно тржиште

Комисија за одбрану завршног рада:   др Бојан Коцић, председник

                                                                         др Марија Марчетић, ментор

                                                                         др Љубиша Милачић, члан

Одбране завршних радова заказане за четвртак, 15. јул 2021. године.

Тема: Инструменти Централне банке за вођење монетарно-кредитне политике

Комисија за одбрану завршног рада:   

др Небојша Митић, председник

др Сретко Рибаћ, ментор

др Марко Закић, члан

Тема: Канали дистрибуције

Комисија за одбрану завршног рада:   

др Јасминка Ђуровић,председник

др Јасминка Ђуричанин, ментор

др Небојша Митић, члан

Тема: Брендови Србије

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Берзанске кризе и трансфер својине

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Улога централне банке на финансијском тржишту

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Акција, акционарство и ак.капитал

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Развој финансијског тржишта Србије

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Глобално финансијско тржиште-савремени трендови

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Тржиште капитала

Комисија за одбрану завршног рада:   др Јасминка Ђуровић, председник

                                                                         др Јасминка Ђуричанин, ментор

                                                                         др Небојша Митић, члан

Тема: Предузетништво-начин за самозапошљавање

Комисија за одбрану завршног рада:   др Кристина Цветковић, председник

                                                                         др Соња Доганџић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Лидерство

Комисија за одбрану завршног рада:   др Соња Доганџић, председник

                                                                         др Кристина Цветковић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Менаџери и њихово окружење

Комисија за одбрану завршног рада:   др Соња Доганџић, председник

                                                                         др Кристина Цветковић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Врсте стратегија и њихова имплементација

Комисија за одбрану завршног рада:   др Снежана Михајлов, председник

                                                                         др Кристина Цветковић, ментор

                                                                         др Марина Јововић, члан

Тема: Место пословне логистике у организацији предузећа

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марина Јововић, председник

                                                                         др Кристина Цветковић, ментор

                                                                         др Соња Доганџић, члан

Тема: Развијеност селективних облика туризма у Србији

Комисија за одбрану завршног рада:   Горан Перић, председник

                                                                         др Марко Гашић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Реализација прекидачких мрежа употребом софтверског пакета (IGOVSODS)

Комисија за одбрану завршног рада:   др Зоран Јовановић, председник

                                                                         др Оливер Поповић, ментор

                                                                         др Милош Цвјетковић, члан

Тема: Интерна и екстерна комуникација у савременом банкарству

Комисија за одбрану завршног рада:   др Ненад Михајлов, председник

                                                                         др Снежана Михајлов, ментор

                                                                         др Наташа Новаковић, члан

Тема: Задовољство туриста као мерило вредности квалитета услуга у хотелијерство

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марко Гашић, председник

                                                                         Горан Перић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Мобинг

Комисија за одбрану завршног рада:   Горан Перић, председник

                                                                         др Ненад Михајлов, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Основна средства и њихово трошење (амортизација)

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Ревизија основних средстава

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Јава и RESTful web сервиси

Комисија за одбрану завршног рада:   др Зоран Јовановић, председник

                                                                         др Милош Цвјетковић, ментор

                                                                         др Оливер Поповић, члан

Тема: Основни елементи PHP-a

Комисија за одбрану завршног рада:   др Оливер Поповић, председник

                                                                         др Зоран Јовановић, ментор

                                                                         др Милош Цвјетковић, члан

Тема: Логистика набавке

Комисија за одбрану завршног рада:   др Марина Јововић, председник

                                                                         др Кристина Цветковић, ментор

                                                                         др Соња Доганџић, члан

Тема: Финансирање предузетничке активности

Комисија за одбрану завршног рада:   др Кристина Цветковић, председник

                                                                         др Соња Доганџић, ментор

                                                                         др Снежана Михајлов, члан

Тема: Израда и презентовање финансијских извештаја електронским средствима

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Евиденција основних средстава у примени у функцији

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Структура биланса предузећа „Rofix“ доо Поповац

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Показатељи за оцену успешности пословања предузећа

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Складиштење материјала

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Информациони систем рачуноводства и његов значај у пословном одлучивању

Комисија за одбрану завршног рада:   др Сретко Рибаћ, председник

                                                                         др Небојша Митић, ментор

                                                                         др Јасминка Ђуровић, члан

Тема: Безбедност на интернету

Комисија за одбрану завршног рада:   др Данило Обрадовић, председник

                                                                         др Зоран Јовановић, ментор

                                                                         Горан Перић, члан

Тема: Суштина сложености и особеност међународног маркетинг истраживање

Комисија за одбрану завршног рада:   

др Соња Доганџић, председник

 др Кристина Цветковић, ментор

 др Марко Закић, члан