31 јануар

Библиотека

Библиотека обавља послове вођења каталога књига и периодике, издавања књига студентима и наставном особљу Школе и други послови везани за библиотечко пословање. Библиотека садржи публикације из области које се изучавају у школи и располаже са књижним фондом од преко 4000 …

31 јануар

Студентски парламент

Радом Студентског парламента руководи председник.   Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања у нашој школи егзистира Студентски парламент чији је основни задатак заштита студентског стандарда, односно интереси и права студената. Поред тога, Студентски парламент има …

31 јануар

DLS – Ucenje na daljinu

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu za studijski program Računarstvo i informatika U školskoj 2013/2014.godine biće upisano 30 studenata. U realizaciji nastave u okviru studijskog programa Računarstvo i informatika – studije na daljinu, predviđeno …